Za stresom do Londýna

V hlavnom meste Veľkej Británie žijú najvystresovanejší ľudia. Usúdilo tak 52% opýtaných v ankete spoločnosti EasyJet. Ukázalo sa, že Londýn je na prvom mieste zo všetkých európskych miest, ktoré sú v ustavičnom strese.

Comment: Aj stres je relatívna záležitosť. Práve naopak, na mnohých ľudí pôsobí celý huriavk upokojujúco.