Od januára už neplatia formuláre E111, na základe ktorých bolo pri cestách do zahraničia, hradené prípadné ošetrenie u lekára. Dnes si pred cestou ľudia musia vo svojej zdravotnej poisťovni vybaviť európsky preukaz zdravotného poistenia.

Kým formulár platil šesť mesiacov, preukaz EHIC (European Health Insurance Card) bude platiť päť rokov.


Preukaz EHIC slúži ako doklad v prípadoch nečakaných zdravotných ťažkostí. Slovenského občana, ktorý ho predloží, v zahraničí ošetria za tých istých podmienok ako domácich. Ak by ho nemal, za ošetrenie by zaplatil plnú sumu.


Zdravotné poisťovne by mali preukazy vydávať od 1. januára. Poisťovňa Sidéria už spracúva prvých 400 žiadostí, ktoré by mala vybaviť ešte v januári. Preukaz je pre všetky členské štáty únie rovnaký, riaditeľ úseku zdravotného poisťovania v Sidérii Marián Kapinos povedal, že jedinú úpravu môže poisťovňa urobiť na zadnej strane. Môže tam umiestniť svoje logo a údaje na overenie preukazu. Každá poisťovňa má iné.


O preukaz musí poistenec poisťovňu požiadať písomne a zaplatiť 100-korunový poplatok. Preukaz dostane najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Tlačivá žiadosti o vydanie preukazu sú v pobočkách poisťovní, a tiež na ich webových stránkach. Žiadosť treba poslať poštou, alebo ju zaniesť osobne. Mailové žiadosti poisťovne neprijímajú, pretože na nich musí byť vlastnoručný podpis.


Poistenec si môže prísť preukaz vyzdvihnúť do pobočky, ktorú napísal v žiadosti. Poisťovne sa pripravujú, že preukazy budú posielať doporučene poštou.


Európsky preukaz sa nedá vybaviť za jeden deň. Kto potrebuje vycestovať rýchlo, môže si od poisťovne vyžiadať náhradný certifikát k preukazu. Vydá mu ho bezplatne a na počkanie. Certifikát však platí len tri mesiace.


Európsky preukaz je použiteľný len pri krátkodobom pobyte v cudzine. Tí, ktorí sú v cudzine dlhšie, potrebujú iné doklady. “Takíto občania nepotrebujú európsky preukaz. Majú preukazy zdravotnej poisťovne, našej alebo zahraničnej, s výrazným označením Európskej únie,” povedal hovorca Spoločnej zdravotnej poisťovne Dušan Zaťko.


Preukazy sú povinné v celej únii.


Informácie o spôsobe úhrady za preukaz v jednotlivých zdravotných poisťovniach nájdete v článku v denníku SME.


Porovnanie poistenia na základe preukazu EHIC s komerčným poistením nájdete v článku Poistenie cez EHIC preukaz vs. komerčné poistenie.