Pred odchodom do Anglicka si vo svojej zdravotnej poisťovni nechajte vystaviť európsky preukaz zdravotného poistenia – EHIC kartu. Vydanie preukazu je bezplatné.

Ešte pred vycestovaním do Británie treba požiadať pobočku svojej zdravotnej poisťovne o vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EHIC – European Health Insurance Card).

Preukaz EHIC slúži ako doklad v prípadoch nečakaných zdravotných ťažkostí. Slovenského občana, ktorý ho predloží, v zahraničí ošetria za tých istých podmienok ako domácich. Ak by ho nemal, za ošetrenie by zaplatil plnú sumu. V prípade, že budete potrebovať vo Veľkej Británii zdravotnú starostlivosť, predložíte tento preukaz lekárovi alebo v nemocnici.

Preukaz EHIC nahradil predtým vydávaný formulár E111. Karta EHIC platí 5 rokov (formulár E111 platil len 6 mesiacov).


Preukaz vám vydá vaša zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti. Tú môžete odovzdať osobne v poisťovni alebo aj poštou. Rovnako poisťovňa vám môže preukaz zaslať poštou. Za vystavenie preukazu sa od 1.5.2007 neúčtuje žiaden poplatok. Poisťovňa vystaví preukaz do 30 dní.


V prípade, že potrebujete vycestovať do zahraničia skôr ako vám poisťovňa stihne vystaviť preukaz EHIC, bude vám vydaný tzv. Náhradný certifikát k európskemu preukazu. Tento certifikát má rovnaký účel ako EHIC preukaz, avšak platí maximálne 3 mesiace.


Ako sme už spomenuli, na základe preukazu EHIC budete mať vo Veľkej Británii nárok na zdravotnú starostlivosť v rozsahu, v ktorom ju Británia poskytuje svojim občanom, a za rovnakých podmienok ako obyvateľ Veľkej Británie. Teda zaplatíte prípadný poplatok za návštevu lekára, doplatok za lieky, v hotovosti zaplatíte za ošetrenie, ktoré tamojšie poisťovne podľa domácich zákonov nepreplácajú. Náklady si medzi sebou preplatia zdravotné poisťovne.


Ak nebudete mať so sebou preukaz, náklady na ošetrenie musíte zaplatiť v hotovosti. Po návrate domov vám slovenská zdravotná poisťovňa náklady preplatí. Nepreplatí však to, čo sa ani v danom štáte neprepláca z verejného zdravotného poistenia.


Pre ďalšie porovnanie zdravotného poistenia odporúčame článok Poistenie cez EHIC preukaz verzus komerčné poistenie.