Ako je to s platením zdravotného poistenia na Slovensku, ak odchádzate za prácou do Veľkej Británie.

Od 1. septembra platí nový zákon o zdravotnom poistení a dochádza k niektorým zmenám aj v platbách na zdravotné poistenie. V článku sa dozviete, ako je to vo vašom prípade.Ak idete do Británie a ešte nemáte pracovnú zmluvu s britským zamestnávateľom


Ak ste v súčasnej dobe zamestnaný na Slovensku a chystáte sa pracovať vo Veľkej Británii, tak vaše zdravotné poistenie skončí, akonáhle odídete do zamestnania.  Do doby, kým si v Británii nenájdete prácu (t.z. kým v Británii nezačnete odvádzať príspevky na tamojšie zdravotné poistenie), tak budete na Slovensku evidovaný ako dobrovoľne nezamestnaný.
Ako dobrovoľne nezamestnaný sa musíte prihlásiť do slovenskej zdravotnej poisťovne a musíte platiť preddavky na zdravotné poistenie, a to až do chvíle, kým nebudete mať pracovnú zmluvu (na základe čoho sa môžete odhlásiť zo slovenskej zdravotnej poisťovne). Dovtedy teda musíte na Slovensku platiť svojej zdravotnej poisťovni preddavky vo výške 575 korún mesačne.
Akonáhle si v Británii nájdete prácu a budete mať pracovnú zmluvu, musíte sa odhlásiť zo slovenskej  zdravotnej poisťovne. Od momentu, kedy začnete v Británii pracovať, stávate sa poistencom britského zdravotného systému, do ktorého odvádzate časť svojho príjmu (zrážky z platu na National Insurance). Do slovenskej poisťovne treba potom zaslať kópiu vašej pracovnej zmluvy, na ktorej musíte byť uvedené, že vám zamestnávateľ z vášho strháva odvody na zdravotného poistenie (resp. odvody na National Insurance). V prípade, že táto informácia na vašej pracovnej zmluve nebude, odošlite aj kópiu prvej výplatnej pásky, na ktorej je uvedená suma, ktorá je z vášho platu poukazovaná na National Insurance. Namiesto výplatnej pásky môžete odoslať aj potvrdený formulár E111 (ten vám v Británia potvrdia kdekoľvek na pošte). Na základe toho vás odhlásia zo slovenskej zdravotnej poisťovne a už nebude musieť na Slovensku platiť preddavky na zdravotné poistenie.


Ak idete do Británie a už máte pracovnú zmluvu s britským zamestnávateľom


Ak už máte pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého v Británii budete pracovať, potom s touto zmluvou zájdite do vašej zdravotnej poisťovne. Na základe nej by vás mali odhlásiť zo slovenského systému a už nebudete musieť platiť preddavky slovenskej zdravotnej poisťovni. Je možné, že od vás budú vyžadovať, aby ste po príchode do Británie odoslali aj kópiu prvej výplatnej pásky, na ktorej bude uvedená suma, ktorú vám zamestnávateľ bude strhávať na odvody na zdravotné poistenie (National Insurance contribution).


Ak idete pracovať na Británie a máte slovenskú živnosť


V prípade ak máte na Slovensku živnosť, zdravotné poistenie si musíte platiť aj na Slovensku (a keď začnete pracovať v Británii, tak aj tam). Rovnako budete musieť na Slovensku odvádzať platbu na zdravotné poistenie aj v prípade, že ste konateľom slovenskej firmy (aj v prípade, že ako konateľ tejto firmy nemáte žiadny príjem).


Ak idete do Británie študovať


Ak budete v Británii študovať (v prípade riadneho denného štúdia), štát bude za vás platiť zdravotné poistenie na Slovensku.


Ak idete do Británie ako au-pair


Aj v prípade, že idete do Británie robiť au-pair, zdravotné poistenie na Slovensku bude za vás platiť slovenský štát.