Ako je to s platbou sociálneho poistenia ak odchádzate za prácou do Británie.

Ak odchádzate za prácou do Veľkej Británie, nahláste sa ešte pred odchodom v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nezamestnaný.


Ako dobrovoľne nezamestnaný nemáte na základe zákona o sociálnom poistení povinnosť platiť odvody na odvody na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Môžete tak však urobiť na báze dobrovoľnosti.


Po návrate z Británie sa môžete stretnúť s problémami pri snahe znova sa zamestnať. Môže byť otázne, ako rýchlo si na Slovensku nájdete prácu. Ak máte obavy, či si po príchode z Británie rýchlo nájdete prácu, potom môže byť pre vás výhodné platiť si dobrovoľne počas neprítomnosti na Slovensku platbu poistenia v nezamestnanosti.


Podmienkou priznania nároku na dávku v nezamestnanosti je totiž byť poistený v nezamestnanosti najmenej 3 roky za posledné 4 roky pred zaradením do evidencie občanov hľadajúcich si zamestnanie.