Kulturní rozdíly mezi našimi zeměmi se pocitují ve všech oblastech života ve Velké Británii. Jeden z citelných rozdílů je způsob komunikace a vyjadřování.

Britové používají pozitivní výrazy pro negativní sdělení. Pak hraje roli způsob, jak bylo řečeno. Např. „interesting“ může znamenat nezajímavý, špatný. Často používané slovo „challenge” známé jako výzva může skrytě vyjadřovat problém, náročné řešení.

Při hledání práce často rozdíly pocítíme při jednání s konzultanty personálních agentur či přímo na pracovním pohovoru ve společnosti. Také způsob hledání práce je odlišný od zvyklostí v České a Slovenské republice.

Většina pracovních pozic je inzerována přes personální agentury, kterých vzniklo za posledních 6 let několik stovek a stalo se tím jedno z nejrychleji rostoucích odvětví služeb ve Velké Británii. Konzultanti agentur pracují velice efektivně, podle hesla „ čas jsou peníze“. Pokud životopis a motivační dopis zaujme konzultanta agentury, proběhne základní pohovor po telefonu. Toto je velmi důležitá fáze pohovoru a je třeba mít dobrou přípravu. V případě solidní agentury následuje osobní setkaní s konzultantem. Někdy je uchazeč přímo doporučen firmě bez osobního setkání s agenturou. V tomto případě je velmi důležité od konzultanta získat všechny dostupné informace o pozici a společnosti. Velmi často i po zdánlivě úspěšném telefonickém rozhovoru s agenturou uchazeč nedostane žádnou odpověď, a to i v případě, kdy konzultant slíbil zpětnou vazbu. Je třeba pochopit jako zamítnutí a nelze brát osobně.

Životopis musí zaujmout, být napsaný bezchybnou angličtinou. Nesmí chybět „personal profile“, „key skills“ na míru inzerované pozice. Každá společnost vyžaduje motivační dopis, tzv. cover letter, který musí být vždy připraven s ohledem na inzerovanou pozici.

Musí odrážet obsah i styl inzerátu. Zde se již jedná o menší slohovou práci a vyžaduje nutnou kontrolu rodilým mluvčím. Britské firmy velmi cení osobnost, přístup k práci a motivaci. Váš potenciál bývá rozhodující faktor při výběru z více kandidátů se srovnatelnými „technical skills“.

Profil autorky: Kateřina Furlong, v současné době žijící a pracující v Londýně pro společnost „English CV“ (www.anglicky-zivotopis.com). Kulturní rozdíly v metodách výběru pracovníků ji inspirovaly k založení poradenské společnosti, která se zaměřuje se na CV poradenství pro české a slovenské profesionály hledající uplatnění ve Velké Británii.