Ako sa pripraviť na pracovný pohovor – základné kroky.

Poctivá príprava na pohovor v Británii je základom úspechu. Dobre si preštudujte všetko o zamestnávateľovi (ideálny zdroj sú jeho webové stránky), o pracovnej pozícii a sektore, v ktorom zamestnávateľ pôsobí.


Ďalším krokom je dôkladne porozumenie toho, čo sa od hľadanej osoby pre daný post očakáva. Veľmi pozorne si prečítajte popis práce (Job description). Uistite sa, že všetkému rozumiete. Ak nie, naštudujte si to.


Nakoniec si urobte ešte hlbší prieskum. Prezrite si správy na internete a nájdite akékoľvek správy o vašom potenciálnom zamestnávateľovi. Kto sú jeho konkurenti? Čo je nové v jeho oblasti?


Pripravte sa na interview aj vnútorne. Premyslite si otázky, ktoré by sa vás na pohovore mohli spýtať. Na každú si pripravte odpoveď. Pripravte si aj otázky, ktoré sa chcete spýtať vy.


Prezrite si váš životopis. Skúste nájsť body, ktoré by mohli vášho budúceho zamestnávateľa (negatívne aj pozitívne) zaujať a ku ktorým by mohol mať doplňujúce otázky. Pripravte si pozitívne odpovede na všetky slabé miesta, ktoré by mohol odhaliť. Pripravte si odpovede, a vyskúšajte si ich nahlas.