Aké otázky môžete očakávať na interview.Pre úspešné absolvovanie pohovoru je nevyhnuté, aby ste si na všetky možné otázky dopredu pripravili odpovede. Skúste si odpovede vopred napísať na papier a nahlas precvičiť. Pomôže vám to pohotovo reagovať aj na tie najdotieravejšie otázky, ktoré by vás inak mohli zaskočiť. Okrem špecifických otázok týkajúcich sa vašej kvalifikácie (napr. skúsenosti so softvérom) očakávajte rôzne otázky, ktorých úlohou je skôr preskúmať vaše pohotové reakcie a schopnosť odpovedať na ne. V tomto článku uvádzame najčastejšie okruhy otázok, ktoré…