Pripravte si podľa nášho návodu odpovede na najčastejšie otázky. Ako na ne správne odpovedať.

Uvádzame niektoré časté otázky a rady, ako sa na ne pripraviť a čo by ste mali odpovedať.


Povedzte nám niečo o vašich prechádzajúcich zamestnaniach?
Popíšte, čo ste vykonávali na vašich posledných postoch, vrátane schopností, ktoré ste využívali, akú ste mali zodpovednosť, s akými ľuďmi ste jednali, s akým technickým zariadením… zdôraznite to, čo sa z toho vyžaduje od práce, o ktorú sa uchádzate. Spomeňte aj akúkoľvek neplatenú prácu (dobrovoľnú, stáže), ktorá súvisí s prácou, ktorú chcete získať.


Čo vás na tejto práci zaujíma?
Uveďte vaše skúsenosti, ktoré…