Čo spraviť po neúspešnom pracovnom pohovore.

Ak po pohovore nezískate prácu, o ktorú ste sa uchádzali, môže to byť výsledkom aj zle organizovaného pohovoru. To, že niekto vedie pohovory ešte neznamená, že je na pohovory odborník. Aj títo ľudia môžu zlyhať.


Ak nezískate prácu, kvôli ktorej ste absolvovali pohovor, môže to byť z viacerých príčin:  • úspešný kandidát bol o niečo lepší (napr. mal viac skúseností),

  • potenciálny zamestnávateľ sa nazdáva, že ste na danú prácu príliš dobrý (prekvalfikovaný) alebo že sa budete nudiť,

  • zle riadené interview,

  • pracovné miesto bolo dočasne pozastavené (napr. z nedostatku financií),

  • niekedy rozhodujú aj predsudky.

Ak vás pracovné miesto skutočne zaujalo, ale potenciálny zamestnávateľ vás odmietol, môžete ho požiadať o spätnú väzbu (feedback). Spätná väzbu si vypýtajte od osoby, ktorá s vami viedla pohovor. Feedback môže poukázať na vaše slabé stránky počas interview alebo tiež prezradiť dôvod neúspechu. Žiadosť o feedback je v Británii pomerne zaužívaná. Je to zároveň vynikajúci spôsob ako sa pripraviť na ďalší pohovor.