Upozorňujeme Slovákov, pracujúcich vo Veľkej Británii, na povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie.


Slováci, ktorí majú stále trvalý pobyt na území Slovenskej Rebupliky, sú povinní podať daňové priznanie aj v prípade, že majú príjmy len zo zamestnania vo Veľkej Británii.


Veľa Slovákov si myslí, že ak pracujú v Anglicku a majú príjmy len v Anglicku (t.j. na Slovensku nezarobili ani korunu), že potom na Slovensku nemusia podávať daňové priznanie. Tento názor je nesprávny.


Ak teda máte trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a legálne pracujete vo Veľkej Británii, musíte podať daňové priznanie na Slovensku. Ide len o povinnosť podať daňové priznanie a uviesť v ňom vaše príjmy z Británie. Nevzniká vám povinnosť platiť na Slovensku žiadnu daň (vďaka dohode medzi SR a UK o zamedzení dvojitého zdanenia).


Mnohí Slováci sa povinnosť podať daňové priznanie vykašlú. Hrozí im však predvolanie z daňového úradu a pokuta.


V prípade, že ste daňové priznanie zabudli podať aj za minulé roky, môžete tak spraviť spätne, keď vás k tomu daňový úrad na Slovensku vyzve. Bude vám však vyrúbené penále za omeškané dni.


Premlčacia doba je 5 rokov. Takže ak vás daňový úrad nevyzve na podanie priznanie do piatich rokov, ste “za vodou”.


Mimochodom, ak máte príjmy zo zamestnania v Británii za minulý rok, potom môžete požiadať daňový úrad o odklad podania daňového priznania až do 30.9.


Viac sa dočítate v článku Lucie Tiererovej na blogu SME.


V našom diskusnom fóre nájdete presný postup ako uviesť príjmy z Británie v daňovom priznaní od čitateľky Maríny.


Vaše postrehy a skúsenosti privítame v diskusii pod článkom.