Odmena je výplata mzdy pracovníkovi za jeho pripravenosť a ochotu pracovať. Zaplatenie pracovníkovi za odpracovaný čas je základnou povinnosťou zamestnávateľa.

V zákone Spojeného kráľovstva existuje celoštátna minimálna hodinová mzda. Je to minimálna sadzba, ktorú musia dostávať všetci pracovníci. Sadzby minimálnej mzdy sa každý rok 1. októbra zvyšujú, takže zamestnávatelia by tomu mali venovať pozornosť a dodržiavať platnú legislatívu a pracovníkom by preto mali zvýšiť mzdu aspoň na úroveň novej sadzby.

 

Slovenskí pracovníci v Spojenom kráľovstve sú teraz integrálnou súčasťou pracovnej sily. Ako britský právnik s veľkou slovenskou klientelou viem, aké je to dôležité, aby slovenskí pracovníci rozumeli právnej ochrane, ktorú v Spojenom kráľovstve majú.

Často dostávam od pracovníkov množstvo otázok týkajúcich sa ich miezd, ale aj od zamestnávateľov, ktorí potrebujú rady ohľadom odmeňovania ich zamestnancov.

1. Aké sú sadzby celoštátnej minimálnej mzdy?

V období od 1. októbra 2008 musia pracovníci dostávať aspoň nové hrubé sadzby celoštátnej minimálnej mzdy (pozri tabuľku nižšie). Najnovšie informácie o sadzbách a kalkulácie celoštátnej minimálnej mzdy môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva www.direct.gov.uk/nmw-slovak (z tejto stránky si môžete aj stiahnuť brožúru v slovenčine).

Celoštátna minimálna mzda
platná od 1. októbra 2008
 vek  hrubá sadzba
 22 rokov a viac  5,73 GPB
 18 – 21  4,77 GPB
 16 – 17  3,53 GPB

 

2. Kto má nárok dostávať za svoju prácu aspoň celoštátnu minimálnu mzdu?

Takýto nárok má takmer každý pracovník, ktorý pracuje v Spojenom kráľovstve legálne. To zahŕňa aj ľudí pracujúcich prostredníctvom personálnych agentúr. Požiadavky týkajúce sa celoštátnej minimálnej mzdy sa nevzťahujú na legálne samostatne zárobkovo činné osoby, na niektoré skupiny praktikantov, na dobrovoľných pracovníkov a na pracovníkov, ktorí žijú ako súčasť rodiny ich zamestnávateľa.

 

3. Vzťahuje sa celoštátna minimálna mzda aj na ľudí pracujúcich prostredníctvom personálnej agentúry?

Áno, celoštátna minimálna mzda sa vzťahuje aj na ľudí pracujúcich prostredníctvom personálnej agentúry, pričom na takýchto pracovníkov sa riadne vzťahujú aj iné pracovné práva. Spôsob prevádzky personálnych agentúr upravujú viaceré zákony. Dodržiavanie legislatívy vzťahujúcej sa na personálne agentúry kontroluje Inšpektorát štandardov personálnych agentúr. Tento inšpektorát prešetruje všetky relevantné sťažnosti na personálne agentúry. Viac informácií o štandardoch personálnych agentúr môžete nájsť na webovej stránke www.direct.gov.uk/agencyworkers alebo ich môžete získať na pomocnej telefónnej linke pre štandardy personálnych agentúr (EAS Helpline) na telefónnom čísle 0845 955 5105, ktorá je k dispozícii v pondelok až piatok od 9.00 do 17.00.