4. Započítavajú sa zrážky za poskytnuté ubytovanie alebo za poskytnutú dopravu do práce do minimálnej mzdy?

Ak vám zamestnávateľ poskytuje ubytovanie, tak do minimálnej mzdy sa môže započítať len 4,46 GBP na deň (to je 31,22 GBP na týždeň). Pozri tento príklad:

základná mzda na týždeň (za 40 hodín)/td> 220 GBP
zrážané nájomné 50 GBP
mzda po zrazení nájomného 220 GBP – 50 GBP = 170 GBP
zápočet zrážok za ubytovanie do minimálnej mzdy za týždeň 4,46 GBP x 7 dní = 31,22 GBP
mzda so zrážkou za ubytovanie započítavanou do minimálnej mzdy 170 GBP + 31,22 GBP = 201,22 GBP
výpočet hodinovej mzdy

201,22 GBP/40 hodín = 5,03 GBP na hodinu

 

Hodinová mzda tohto pracovníka je teda nižšia, ako je celoštátna minimálna sadzba. Pracovník by mal preto čo najskôr zavolať na dôvernú pomocnú telefónnu linku pre celoštátnu minimálnu mzdu na telefónnom čísle 0845 6000 678. Ubytovanie je jediná výhoda alebo služba, ktorú možno započítať do minimálnej mzdy. Zrážky za poskytnutú dopravu do práce alebo iné zrážky sa do minimálnej mzdy nezapočítavajú.

5. Úkolová sadzba: Mal by som za svoju prácu dostávať aspoň celoštátnu minimálnu mzdu, ak pracujem na úkol?

Áno, zamestnávateľ musí stanoviť úkolovú sadzbu tak, aby splnil požiadavky týkajúce sa celoštátnej minimálnej mzdy.

6. Za svoju prácu dostávam zaplatené menej, ako je celoštátna minimálna mzda. Čo mám urobiť, a kde sa môžem sťažovať? Prídem o svoju prácu, ak sa budem sťažovať?

Ak si myslíte, že za svoju prácu dostávate zaplatené menej, ako je celoštátna minimálna mzda alebo ak si to chcete overiť, mali by ste zavolať na pomocnú telefónnu linku pre celoštátnu minimálnu mzdu na čísle 0845 6000 678.* Ak je to tak, táto linka vám môže pomôcť spätne získať peniaze, ktoré vám zamestnávateľ dlhuje. Táto pomocná telefónna linka je dôverná, a ak chcete, môžete na nej podať sťažnosť aj anonymne. A nezabudnite, že na tejto linke môžete rozprávať aj po slovensky, ak budete chcieť.

Zákon nedovoľuje vyhodiť pracovníka z práce alebo s ním zaobchádzať nespravodlivo len preto, že sa sťažoval. Predpisy týkajúce sa celoštátnej minimálnej mzdy musia dodržiavať všetci zamestnávatelia. Ak zamestnávateľ neplatil pracovníkovi aspoň minimálnu sadzbu, chýbajúci rozdiel mu musí doplatiť so spätnou platnosťou a môže dostať aj pokutu.

*Ak sa budete chcieť o tom porozprávať s niekým osobne, obráťte sa na najbližšiu Verejnú poradňu pre občianske záležitosti (Citizens Advice Bureau).

 7 . Na koľko dní dovolenky mám nárok?

Od 1. októbra 2007 má každý pracovník nárok na 4,8 týždňa platenej dovolenky na rok. To znamená, že ak pracujete päť dní v týždni, dostanete 24 dní platenej dovolenky. To môže zahŕňať voľno z práce počas štátnych sviatkov. V prípade práce na čiastočný úväzok by sa mal nárok na platenú dovolenku počítať pomerným spôsobom (to je 4,8 x zvyčajná dĺžka pracovného týždňa). Od 1. apríla 2009 sa nárok na dovolenku zvyšuje na 5,6 týždňa (to je na 28 dní, ak pracujete päť dní v týždni). Pozri tieto príklady:

pracovný týždeň 5 dní (plný úväzok) 3 dni (čiastočný úväzok)
nárok na dovolenku v období od 1. októbra 2007 4,8 x 5 = 24 dní 4,8 x 3 = 14,40 dní
nárok na dovolenku v období do 1. októbra 2007 4 x 5 = 20 dní 4 x 3 = 12 dní
nárok na dovolenku od 1. apríla 2009 5,6 x 5 = 28 dní 5,6 x 3 = 16,80 dní

Viac informácií môžete nájsť na tejto webovej stránke: www.direct.gov.uk/en/employment/employees/timeoffandholidays/index.htm

O ročnej dovolenke alebo o iných problémoch týkajúcich sa zamestnania – zavolajte na Poradenské, zmierovacie a arbitrážne centrum (ACAS) na čísle 08457 47 47 47 Objednajte sa na osobnú návštevu v najbližšej Verejnej poradni pre občianske záležitosti (adresy týchto poradní môžete nájsť v Žltých stránkach alebo na webovej stránke http://www.citizensadvice.org.uk/cabdir.ihtml).