Čo je vlastne au-pair? Je au-pair zamestnanie? Au-pair nedostáva výplatu ani mzdu, ale len vreckové…

Predovšetkým je potrebné uviesť, že au-pair nie je zamestnanie. Au-pair nie je zamestnaná, nemá pracovnú zmluvu, nedostáva výplatu. Jej rodina nie je jej zamestnávateľom, neplatí za ňu odvody ani dane.


Au-pair dostáva len vreckové. Na au-pair sa tiež nevzťahuje ani registrácia pracovníkov (WRS).


Au-pair je slobodné dievča (alebo aj chlapec) z inej krajiny ako Veľká Británia (z krajín EU a niekoľko vybraných ostatných krajín), ktoré pomáha v britskej rodine starať sa o deti a zároveň sa zdokonaľujú v anglickom jazyku a spoznávajú britskú kultúru.


Au-pair sa starajú o deti maximálne 5 hodín denne. Nemusia mať a väčšinou nemajú skúsenosti s opaterou malých detí v predškolskom veku. Au-pair musia mať aspoň dva celé dni v týždni voľno, dostávajú vreckové (nie mzdu ani výplatu) a stravu, majú vlastnú izbu.