Čo znamená nanny. Live-in nanny, daily nanny, nanny-share.

Práca nanny je klasifikovaná ako riadne zamestnanie ? nanny má s rodinou zmluvu a dostáva výplatu. Rodina za ňu odvádza dane aj odvody.


Nanny je osoba, ktorú zamestnávajú rodičia, aby sa starala o ich deti v ich dome, zvyčajne v dobe, keď sú rodičia v práci.


Nanny môžu byť buď:  • Live-in Nanny. Live-in nanny býva v dome spolu s rodinou. Rodina vám poskytne samostatnú izbu a tiež stravu. Strava aj ubytovanie bývajú mimo platu (t.z. že vám to nestrhávajú zo mzdy).

  • Daily nanny. Daily nanny (hovorí jej tiež live-out nanny) nebýva s rodinou v dome, ale dochádza cez deň k rodine, aby sa starala o deti. Baby-sitting (t.j. opatera detí večer) môže byť dojednané v zmluve alebo ako za extra odmenu.

  • Nanny-share. Nanny-share je označenie nanny, ktorá sa stará o deti v dvoch rodinách. Ak sa nanny stará o deti vo viac ako dvoch rodinách, potom sa musí zaregistrovať ako childminder.