Kto sa može stať Home Childcarer. Podrobnosti o tejto profesii.

V apríli 2003 zaviedla britská vláda nový program Home Childcarer. Cieľom tohto programu je podporiť rozšírenie kvalitnej starostlivosti o deti v ich vlastných domovoch.


Home Childcarer je teda osoba, ktorá sa stará o deti v ich vlastných domácnostiach. Ide o profesionálne opatrovateľky, ktoré sa starajú aj o rozvoj detí, o ich vzdelávania a voľný čas. Home Childcarer musí spĺňať podmienky a kritériá stanovené vo vyhláške úradu OFSTED (Office for Standards in Education). Len registrovaní opatrovatelia (Childminders) sa môžu stať home childmindermi.