Prechodné obdobie nie je na Cypre stanovené. Dôležitým predpokladom uplatnenia sa na trhu práce na Cypre je aktívna znalosť anglického jazyka.

Prechodné obdobie nie je stanovené


Dôležitým predpokladom uplatnenia sa na trhu práce na Cypre je aktívna znalosť anglického jazyka.


Naše zastupiteľstvo neodporúča cestovať na Cyprus s úmyslom získať náhodné zamestnanie. Takisto neodporúča akceptovať prísľuby tzv. zamestnávateľov, že vám zabezpečia pracovné povolenie po príchode na Cyprus. Ak si chcete hľadať prácu na Cypre osobne, musíte po príchode do krajiny požiadať o osvedčenie o pobyte cudzinca na miestnej polícii. Po troch mesiacoch musíte požiadať o povolenie na pobyt. Na vykonávanie zárobkovej činnosti potrebujete pracovné povolenie. Všetky formality za vás vybavuje zamestnávateľ.


Doklady k povoleniu na pobyt: • Žiadosť.
 • Vyplnený formulár, ktorý dostanete na polícii, oddelenie civilnej registrácie a migrácie.
 • Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz.
 • Dve farebné fotografie pasového formátu.
 • Správny poplatok 5 CYP (čo je asi 350 Sk).
 • Doklad od zamestnávateľa o prijatí do zamestnania, na ktorom je pečiatka pracovného úradu.
 • Povolenie na pobyt sa vydáva do pol roka od dátumu podania žiadosti a je platné päť rokov. Vybavovanie formalít nie je prekážkou začatia pracovného pomeru.

Dôležité informácie:


Po získaní zamestnania si musíte vybaviť číslo sociálneho zabezpečenia. Oprávňuje vás na nemocenské dávky.


Musíte požiadať o potvrdenie zamestnania na Cypre.


Za zdravotnícke služby sa platí. Vhodné je poistiť sa už na Slovensku. Poistenie však platí len šesť mesiacov.


Minimálna mzda je stanovená zákonom pre predavačky, úradníčky, pracovníkov v školstve a obdobné profesie vo výške 594 eur mesačne. Suma sa po šiestich mesiacoch nepretržitého zamestnania zvýši na 630 eur mesačne.


Vodiči môžu pri krátkodobom pobyte používať slovenský vodičský preukaz, pri dlhodobom ho musia vymeniť za cyperský.


Užitočné adresy: • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Cyperskej republike
  4 Kalamatas Street, 2002 Strovolos Nicosia
  P.O. Box 21165
  1503 Nicosia, Cyprus
  Tel: + 357-22-87 96 81
  Mobil: pohotovosť 24 hodín + 357/99/69 49 29
  E-mail: skembassy@cytanet.com.cy