Kde je možné získať príležitostnú prácu? O aké práce ide a čo k tomu potrebujete.

Dočasné a príležitostné práce sa líšia od part-time práce v tom, že sú len na pevnú dobu, napríklad niekoľko hodín mesačne alebo práca môže byť len občasná.


Viac ako 65% britských firiem si najíma ľudí na dočasné a príležitostné práce, najmä v lete, keď je stály personál na dovolenke. Zamestnávateľ v takých prípadoch vyžaduje vaše National Insurance číslo a niekedy aj daňový formulár P45. Niektorí zamestnávatelia vás pri takýchto prácach budú vyplácať v hotovosti bez zaplatenia odvodov (na sociálnu starostlivosť a dane), čo je samozrejme ilegálne.


Pri dočasných a príležitostných prácach ide najčastejšie o manuálne práce, častokrát o fyzickú a namáhavú prácu a preto viac príležitostí majú najmä muži. Odmena za prácu býva nízka, za hranicou minimálnej mzdy.


Dočasnú alebo príležitostnú prácu môžete získať najčastejšie v týchto oblastiach: • administratívne práce v kanceláriách, ktoré sú najlepšie platené a dajú sa nájsť prostredníctvom agentúr špecializujúcich sa na administratívne pozície,

 • práce v stavebnom priemysle, ktoré je možno nájsť prostredníctvom špecializovaných agentúr pre stavebné odvetvie alebo aj priamo na stavbách oslovením stavbyvedúceho a pod., ? práca v obchodoch, obchodných domoch, butikoch; najmä počas vianočných a novoročných výpredajov,

 • práca na pošte počas Vianoc,

 • práce v záhradníctve ? jednak na súkromných pozemkoch, ale aj v parkoch (ktoré patria pod miestnu samosprávu); tieto práce bývajú inzerované v miestnych novinách, na nástenkách a výkladoch obchodíkov,

 • v marketingu, pre marketingové výskumy ? vypytovanie sa ľudí na uliciach alebo chodenie od domu k domu (potrebná je veľmi dobrá znalosť angličtiny),

 • ako model či modelka na umeleckých školách,

 • v strážnych službách (ide o slabo platenú prácu s dlhou pracovnou dobou, počas ktorej prevažne stojíte v nejakom obchode,

 • pomocné práce v nemocniciach a ošetrovateľstvo prostredníctvom špecializovaných ?nursing? agentúr,

 • roznášanie novín, časopisov alebo letákov,

 • šoférovanie, vrátane šoférovania nákladných automobilov (HGV, trucks), rozvoz pizze a pod.,

 • rôzne práce – upratovanie (cleaning), baby-sitting, pomocný personál do obchodov a pod.

Dočasné a príležitostné práce je tiež možné nájsť aj prostredníctvom Jobcentres.