Ak si chcete násť dobrú prácu vo Veľkej Británii, potrebujete vedieť po anglicky. Existuje nejaký dôvod prečo by ste sa nemohli naučiť anglicky aj Vy? Už za 25 dní.

Všetci sme boli deti


Každý z nás bol kedysi dieťa a iste si pamätáme ako úžasne rýchlo sme si vedeli zapamätať nové učivo. Dieťa do 12 rokov sa učí ľahko ? stačí ak niečo počuje dva-trikrát a už si to aj pamätá. Potom však príde puberta a s ňou racionálne uvažovanie. Aj keď ste sa dovtedy učili, napríklad angličtinu, rýchlo a ľahko, už to tak nie je. V škole zavalia deti gramatikou a zložitými, často zle vysvetlenými, definíciami. Takýto prístup škôl odradí aj tie najsilnejšie študijné nátury a navyše vytvorí silný odpor až nechuť k učeniu.


Prečo sa dospelí neučia?


Dospelým sa však nechce učiť aj z iných dôvodov. V našej spoločnosti ide najmä o chorý vplyv socialistického režimu, ktorý motivoval ľudí ku všetkému len nie k učeniu a sebavzdelávaniu. Potom sú to negatívne myšlienky, ako napríklad ?Ja som už pristarý!? alebo ?Ja som nikdy nebola talent na jazyky.?. A napokon skutočnosť, že sa väčšina dospelých odvykla učiť ? ?Ja mám predsa iné starosti.? Faktom však ostáva, že angličtinu bude onedlho musieť vedieť úplne každý človek. Tento rozpor medzi nevyhnutnosťou a odmietaním učenia vytvára u človeka negatívny stres. Niektorí stres ventilujú otvorenou nenávisťou voči angličtine, iní sa prinútia chodiť na klasické kurzy dvakrát do týždňa len aby zistili, že im takýto kurz nič nedal. Ide o prosté sebanapĺňajúce proroctvá. Dá sa vôbec z tohto kola nechuti, odmietania, stresu a frustrácie vymaniť? Áno.


Učenie sa v relaxovanom stave


Dospelý človek má totiž čosi úžasné a neprekonateľné, čo nemá nič iné na svete a možno ani v celom vesmíre ? vedomý mozog. Väčšina ľudí nedoceňuje schopnosti tohto svojho orgánu. Ľudský mozog sa dokáže naučiť cudzí jazyk v priebehu jedného mesiaca. Existujú mnohé výskumy, ktoré to jasne dokazujú. Príklad: Dieťa, ktoré sa narodilo vo Francúzsku sa ako dvojročné so svojimi rodičmi presťahovalo do Číny. Jeho rodičia sa čínštinu nikdy poriadne nenaučili, ale dieťa jej praktickú stránku zvládlo za niekoľko týždňov. A všetci vieme, že čínština je bohovsky ťažká. Ak to dokázalo toto dieťa, prečo to nedokázali jeho rodičia? Nuž preto, lebo rodičia boli príliš stresovaní. Kým dieťa pokojne načúvalo zvukom neznámeho jazyka, dospelí šaleli nad nezrozumiteľnosťou toho istého jazyka. A tak je to aj s angličtinou. Prvým krokom k učeniu sa je počúvať anglické zvuky v relaxovanom stave. Odbúraním stresu sa zbavíte negatívnych myšlienok a nánosov strašidelných predstáv o angličtine, ktoré ste si počas rokov neučenia osvojili. Akonáhle sa dokážete uvoľniť, už je celkom ľahké sa niečo naučiť.


Nestačí však počúvať hocičo


Ľahko by sme teraz mohli upadnúť do omylu: ?Stačí keď pôjdem do Anglicka na dva mesiace a naučím sa jazyk.?, ?Stačí si zapnúť BBC a za pár týždňov mám základy v pohode.? alebo ?Tak si kúpim nejaké kazety…?. Po odchode do Anglicka budete vydesení na smrť a budete sa chytať, ako topiaci, každej slamky, len aby ste sa dostali do nejakého jazykového kurzu ? a v Anglicku sú kurzy veľmi, veľmi drahé. Takisto Vám garantujem, že po zapnutí BBC sa Vám vráti všetka nechuť voči angličtine ? pre začiatočníka je celkom nezrozumiteľná. Dobrou voľbou je počúvať niečo, ale nie čokoľvek.


Dospelý ľudský mozog sa učí istým spôsobom. A najlepšie urobíme, keď mu vyjdeme v ústrety a budeme sa učiť tak, ako sa učí náš mozog. Dospelý človek je zaťažený analyzovaním a formálnou logikou, aj keď o tom možno netuší. Pri akomkoľvek učení je potrebné najprv si uvedomiť, čo sa ideme učiť a až potom sa skutočne učiť. Inými slovami, náš mozog si musí vytvoriť logický rámec preberaného učiva. Dieťa má výhodu v tom, že nie je zaťažené týmito schopnosťami a vďaka tomu je za bežných okolností zrelaxované a učí sa rýchlo a efektívne. Pre dospelého človeka by bolo obrovskou chybou nevyužiť schopnosť analýzy a logického myslenia. Veď kvôli tejto schopnosti sme sa ako dospievajúci vzdali pokoja duše a každodenného relaxu.Nezabíjajte doma čas ? učte sa!


EnglishBox je revolučná metóda sebavzdelávania v učení sa jazykov, ktorá spája to najlepšie z psychológie, techniky a pedagogiky, aby ste sa mohli čo najpohodlnejšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie učiť v pohodlí domova.


EnglishBox obsahuje psychowalkman, ktorý Vás za niekoľko sekúnd až minút uvedie do zrelaxovaného stavu. Psychowalkman funguje na princípe svetelnej stimulácie mozgu cez zavreté očné viečka prostredníctvom špeciálnych okuliarov opatrených z vnútornej strany farebnými diódami. Ľudský mozog pracuje v bdelom a vybudenom stave na frekvencii asi 30Hz, ale ak si nasadíte psychowalkman, ten Vás uvedie na frekvencie okolo 10Hz. Ide o predspánkový stav ? celé telo máte uvoľnené, v hlave Vám nevíria myšlienky a nie ste otravovaní žiadnymi emóciami. Ľudia, čo sa venujú jóge alebo podobným technikám, psychowalkman nepotrebujú. Výhodou psychowalkmana však je, že Vás udržiava v tomto predspánkovom stave a, zvyčajne, nedovolí Vášmu mozgu zaspať. Tieto úžasné chvíle pokoja sú optimálne pre učenie, pretože ste sa zbavili stresov a blokov, ktoré Vám bežne bránia čo i len začať sa učiť. Dospelý človek vydrží v takomto stave asi 30 minút, po krátkodobom tréningu aj niekoľko hodín.EnglishBox ďalej obsahuje špeciálne audio nahrávky. Naozaj sú špeciálne, pretože sú nahraté takým tempom, ktoré Vás naďalej udržiava v zrelaxovanom stave. Najprv si vypočujete anglické slovo, frázu či vetu, následne slovenský preklad, potom znovu angličtinu a na záver nasleduje 2-3 sekundová pauza na zopakovanie. Toto krokovanie vychádza z poznatkov kognitívnej psychológie o spôsobe prenosu informácií z veľmi krátkodobej pamäte do dlhodobej. Jedna takáto sekvencia trvá vždy 15 sekúnd. Je to výhodné, pretože si Váš mozog zvykne na isté krokovanie, ktoré sa nemení na žiadnom z 18 audio CD, ktoré komplet EnglishBox obsahuje. Na týchto 18 audio CD je nahratých spolu 22 hodín textu, pričom nahrávky sú delené do 80 modulov. Každý modul sa zaoberá jedným konkrétnym gramatickým javov v angličtine a zvyčajne netrvá dlhšie než 15 minút.


Pred počúvaním nahrávok si prečítate v našej 424 stranovej učebnici na začiatku každého modulu stručné vysvetlenie daného javu bez definícií a gramatického balastu. Len pre vytvorenie logického rámca pre Váš mozog. Po vysvetlení nasleduje prepis audio nahrávky príslušného modulu z audio CD. Takto si môžete text po vypočutí aj prečítať, prípadne ho prepisovať alebo sa skúšať, čo ste si zapamätali. Do systému učenia je dobré zapájať čo najviac vnemových kanálov, najmä zrak, sluch, reč a motoriku.


Pre zjednodušenie a praktické pochopenie jazyka sme každý desiaty modul spracovali formou konverzácie. Táto konverzácia sumarizuje všetko, čo ste prebrali v predchádzajúcich deviatich moduloch. Modulárny systém kompletu EnglishBox má výhodu pre všetkých. Ak ste začiatočník môžete prebrať celú učebnicu aj s nahrávkami od začiatku. Ak ste pokročilejší môžete si povyberať len niektoré moduly a vytvoriť si svoj jedinečný študijný plán. Moduly na seba totiž nadväzujú nielen lineárne, ale aj v omnoho komplexnejšom zmysle.


Text na nahrávkach takisto nie je zložený z náhodných viet. Vety sa obmieňajú len mierne. Zmyslom učenia sa s kompletom EnglishBox nie je zahltiť poslucháča spústou nových informácií ale premyslene budovať logické štruktúry v jeho pamäti. Akonáhle totiž pochopíte napríklad princíp výstavby jednoduchej vety už Vám stačí slovná zásoba a viete zmysluplne komunikovať ? ale naopak to nefunguje. EnglishBox však obsahuje aj pomerne veľkú slovnú zásobu 3000 základných tvarov, čo je anglické minimum. Ide totiž o najpoužívanejšie slovíčka v anglicky hovoriacom svete. Do kompletu sme takisto zaradili 5000 slovných spojení a praktických viet a fráz, pomocou ktorých sa hravo dohovoríte kdekoľvek. Už po prvej hodine používania kompletu EnglishBox budete hravo tvoriť anglické vety. Budete cítiť, že sa Vám v mozgu vytvárajú nové brázdy a že ste inteligentnejší.Čo je to učenie?


Učiť sa známená opakovane sa sústrediť na čítanie a počúvanie informácií v uvoľnenom stave vedomia. Cieľom však nesmie byť otrocký dril a opakovanie, ale kreatívna a aktívna komunikácia. Komplet EnglishBox Vás uvedie prostredníctvom psychowalkmana do uvoľneného stavu vedomia. Učebnica EnglishBox Vám umožní logicky pochopiť anglický jazyk, ako ho aj čítať a písať. Nahrávky EnglishBox Vám umožnia vypočuť si to, čo ste si už predtým prečítali. Po dvoch až troch opakovaniach si každý modul ľahko zapamätáte. Výhodou takéhoto učenia je, že sa učíte veľmi rýchlo (takmer ako dieťa a 40x rýchlejšie než pri klasickom študovaní) a veľmi efektívne (dlhodobo si zapamätáte o 60% viac informácií než pri iných spôsoboch učenia). Navyše, vďaka psychowalkmanu budete pokojnejší, vyrovnanejší, sústredenejší a budete mať nadhľad v záťažových situáciách.Výhody kompletu EnglishBox


EnglishBox umožňuje:
  • úplným začiatočníkom osvojiť si angličtinu za mesiac;  • efektívne a pohodlne si zopakovať už známe poznatky;  • využiť skryté schopnosti mozgu v oblasti učenia;  • odstrániť stresové bariéry pri učení;  • odstrániť únavu a napätie počas štúdia;  • zrýchliť proces zapamätávania si učiva až 40-násobne;  • odstraňovať procesy zabúdania a zlepšovať pamäť až o 60%;  • zreflexívniť a zautomatizovať rečový prejav;  • rozvíjať aktívnu komunikáciu a intuitívne kreatívne myslenie; a  • rýchlo a efektívne si vybaviť naučené poznatky v praxi.


S EnglishBox ušetríte čas aj peniaze


Komplet obsahuje spolu päť stupňov pokročilosti od úplných začiatočníkov až po vyššie pokročilých ? vedomosti, ktoré by ste sa v klasických kurzoch učili až 5 rokov. Pri správnom používaní kompletu EnglishBox zvládnete celý jeho obsah za 25 dní. To je ušetrených päť rokov života prežitých v zbytočných a nudných kurzoch. Navyše ušetríte aj peniaze ? za päť rokov by ste za kurzovné zaplatili desaťtisíce. Komplet EnglishBox si v jedinečnej akciovej zľave môžete teraz kúpiť len za 6690 Sk. To je bezkonkurenčná cena na trhu vzdelávania. Pridajte sa k zástupom našich spokojných zákazníkov.Kontakt


Na web stránke http://kurz-anglictiny.londyn.sk nájdete množstvo odpovedí na Vaše prípadné otázky a objednávkový formulár.