Britské agentúry od vás nesmú žiadať poplatok za sprostredkovanie práce. Slovenské agentúry môžu, ale musia mať povolenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Britské veľvyslanectvo upozornilo, že agentúry so sídlom vo Veľkej Británii, sprostredkujúce prácu v tejto krajine, nesmú od uchádzačov o prácu žiadať poplatok za sprostredkovanie.


Podľa zákonov platných vo Veľkej Británii je v súčasnosti protiprávne, ak náborová agentúra žiada za sprostredkovanie práce vopred poplatok za službu. Agentúram náleží za túto službu odplata od zamestnávateľov, nie od žiadateľov o zamestnanie.


Britské veľvyslanectvo bolo upozornené na existenciu podvodných náborových agentúr, ktoré operujú vo Veľkej Británii aj na Slovensku a ponúkajú sprostredkovanie práce pre Slovákov vo Veľkej Británii za poplatok.


Ak má verejnosť pochybnosti o legitímnosti sprostredkovateľskej agentúry, ktorej služby využíva, k dispozícii je telefonický kontakt na Britské veľvyslanectvo 02/5998 2000 alebo internetová adresa bebra@internet.sk.


K informácii britského veľvyslanectva dodávame, že informácia sa týka agentúr, ktoré pôsobia vo Veľkej Británii a nie slovenských agentúr. Slovenské agentúry sa riadia inými zákonmi, ktoré dovoľujú žiadať od uchádzačov o prácu, poplatok za sprostredkovanie práce v Británii. Slovenská agentúra musí mať na sprostredkovanie práce v Británii povolenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam agentúr, ktoré majú na túto činnosť povolenie, nájdete na tejto stránke ÚPSVR (vo formáte PDF aj MS Word).