Aký nárok na nemocenské dávky máte v prípade ochorenia? Koľko musíte mať odpracované, aby ste mohli dostať nemocenské dávky. Čo robiť v príapde ochorenia či úrazu.

Väčšina normálne platených zamestnancov (t.j. so mzdou vyplácanou mesačne) má automaticky preplatené dni, počas ktorých nie sú pre chorobu schopní pracovať. Zamestnanci platení týždenne na základe hodinovej mzdy nemusia mať vždy nárok na nemocenské dávky pri chorobe kratšej ako 4 dni.


Avšak všetci zamestnanci majú v prípade práceneschopnosti dlhšej ako štyri dni, nárok na zákonnú nemocenskú dávku (tzv. Statutory Sick Pay). Jej výška sa odvíja od platu, ale minimálna výška pri hrubom týždennom zárobku 77 libier je 64,35 libry. Nemocenské dávky zamestnávateľ vypláca maximálne 28 týždňov.


Predtým, než získate nárok na nemocenské dávky, musíte mať odpracované isté obdobie, napríklad 13 týždňov (skúšobne obdobie sa do toho môže, ale nemusí zarátavať).


Niektorí súkromní zamestnávatelia majú pre svojich zamestnancov program OSP (Occupational Sick Pay), v rámci ktorého máte ako ich zamestnanec nárok na vyplácanie mzdy v plnej výške v prípade choroby alebo úrazu.


V prípade ochorenia, úrazu alebo inej práceneschopnosti, by ste túto skutočnosť mali oznámiť svojmu zamestnávateľovi čo najskôr (najneskôr niekoľko hodín po tom, čo by ste mali normálne nastúpiť do práce). V opačnom prípade vám nemusia byť vyplatené nemocenské dávky. Vyžaduje sa od vás, aby ste informovali vášho zamestnávateľa o vašej práceneschopnosti a tiež o predpokladanom návrate do práce. Pre obdobie kratšie ako sedem dní stačí, ak poskytnete vlastné písomné vyhlásenie, prečo ste neboli v práci, aj keď niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať aj potvrdenie od lekára. Ak ste mimo práce dlhšie ako 7 dní, ste povinní predložiť lekársku správu (NHS lekári neposkytujú zdarma potvrdenia o práceneschopnosti na obdobie kratšie ako 7 dní).