Vaše pracovné práva súvisiace s pracovným časom pokrývajú pracovné prestávky, dovolenky a platenie počas dovolenky, nočnú prácu a koľko hodín môžete pracovať každý týždeň.


Pracovné prestávky


Máte právo na pracovnú prestávku 20 minút, keď Váš pracovný deň je dlhší ako šesť hodín. Keď je Vám ale pod 18, máte právo na 30-minútovú prestávku po štyroch a pol hodinách.


Dovolenka


Máte právo na štyri týždne platenej dovolenky ročne.


(Niektoré zamestnanecké agentúry sa tomuto vyhýbajú tým, že tvrdia, že to, čo dostávate na hodinu je vrátane platby za dovolenku a preto že Vám nemusia platiť naviac počas dovolenky. Vaša zmluva musí prinajmenšom jasne stanoviť, že Vaša mzda pokrýva i platbu za dovolenku a koľko z Vašej mzdy je platba za platenú dovolenku.)


Všimnite si, že praktiky, na ktoré ste mohli byť zvyknutí, ako trinásty (či štrnásty) mesačný plat a príplatok na dovolenku v Británii nie sú bežné.


Nočná práca


Pravidelní noční pracovnici by nemali pracovať viac ako osem hodín v každom 24-hodinovom období. Pravidlá O Pracovnom Čase umožňujú, aby práca v noci bola spriemernená počas 17-týždňového obdobia tým istým spôsobom ako týždenné pracovné hodiny. Noční pracovnici majú tiež právo na zdravotnú prehliadku zadarmo.


Pracovný týždeň


Máte právo nepracovať viac ako priemerne 48 hodín týždenne. Tento limit sa spriemerňuje počas 17-týždňového obdobia. Môžete podpísať, že sa tohto práva vzdávate, ale nemôže byť na Vás robený nátlak, aby ste sa ho vzdali, a hocikedy môžete na ňom znovu nástojiť, i keď budete musieť čakať až do troch mesiacov, aby ste znovu ochranu získali.