Základné podmienky registrácie. Kto sa musí registrovať a kedy.

Uvádzame základné podmienky registrácie pracovníkov. 

Musím sa registrovať, aby som mohol pracovať vo Veľkej Británii?

Musíte zaregistrovať na Ministerstve vnútra (Home Office), ak:


  • ste po prvom máji 2004 začali nové zamestnanie,
  • ste pracovali vo Veľkej Británii pred 1 .májom bez pracovného povolenia.

Nemusíte sa zaregistrovať, ak sa na vás vzťahuje niektorý z nasledujúcich bodov:


  • ste samostatne zárobkovo-činná osoba (self-employed),
  • pracovali ste legálne vo Veľkej Británii počas 12 mesiacov (alebo dlhšie) vo vašom súčasnom zamestnaní,
  • pracovali ste legálne vo Veľkej Británii a ostávate v tom istom zamestnaní po 1. máji 2004,
  • bol vám povolený vstup do do Veľkej Británie ako sezónnemu poľnohospodárskemu pracovníkovi (v rámci programu Seasonal Agricultural Workers Scheme) a začali ste pracovať v rámci tohto programu pred 1. májom,
  • poskytujete služby vo Veľkej Británii v mene zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo vo Veľkej Británii,
  • ste občanom Veľkej Británie alebo iného štátu EÚ (okrem 8 nových členov) či Švajčiarska,
  • ste rodinným príslušníkom občana Švajčiarska alebo inej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (okrem nových 8 členov), a tento občan pracuje vo Veľkej Británii,
  • ste rodinným príslušníkom švajčiarskeho občana alebo inej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, a tento občan žije vo Veľkej Británii ako študent, prípadne je dôchodca alebo žije z vlastných finančných zdrojov.

Kedy sa mám zaregistrovať?


Zaregistrovať by ste mali ihneď ako začnete pracovať vo Veľkej Británii. Ak sa nezaregistrujete do jedného mesiaca po začatí práce, bude vaše zamestnanie po tomto dátume nelegálne. Vaše zamestnanie zostane nelegálne až kým nebudete mať registráciu. Je možné, že budete nútený skončiť s týmto zamestnaním, ak nebudete mať registráciu. Vás zamestnávateľ vás nesmie ďalej zamestnávať, ak sa nezaregistrujete do 30 dní od nástupu do práce.


Podrobné informáci o registrácii pracovníkov nájdete v našej publikácii Manuál pre registráciu pracovníkov.