Odpovede na často kladné otázky ohľadom registrácie pracovníkov.

Čo mám urobiť, ak zmením zamestnanie?


Ak zmeníte zamestnanie, musíte požiadať o registračný certifikát, ktorý vás oprávňuje pracovať pre nového zamestnávateľa. Musíte použiť formulár žiadosti WRS.


Pri žiadosti uvediete referenčné číslo z vašej registračnej karty a ďalšie informácie o vašom novom zamestnávateľovi.


Home Office vám potom vystaví nový registračný certifikát, na ktorom uvedie vášho nového zamestnávateľa. Kópiu tohto certifikátu odošle Home Office vášmu novému zamestnávateľovi. Ponechajte si nový certifikát spolu s pôvodným certifikátom a registračnou kartou.


Ak žiadam o nový registračný certifikát, musím znova zaplatiť poplatok?


Nie, registračný poplatok zaplatíte len sa registrujete prvýkrát a keď vám je vydaná registračná karta.


Môžem pracovať naraz v dvoch zamestnaniach?


Áno, ale musíte požiadať o vydanie registračného certifikátu pre každého zamestnávateľa, pre ktorého pracujete.


Kto sa považuje za môjho zamestnávateľa?


Váš zamestnávateľ je osoba, ktorá vám vypláca vašu mzdu alebo výplatu.


Musím žiadať o nový registračný certifikát ak zmením pracovnú pozíciu ale budem naďalej pracovať pre toho istého zamestnávateľa alebo pre tú istú pracovnú agentúru?


Nie. Pokiaľ neprerušíte vaše zamestnanie, potom pokračujete vo vašom zamestnaní v rámci tej istej registrácie bez ohľadu na prácu či pracovné miesto, ktoré vykonávate, Ak prerušíte vaše zamestnanie na viac ako mesiac, potom musíte žiadať o nový registračný certifikát ihneď ako začnete znova pracovať.


Čo ak moje zamestnanie skončí?


Ak už dostávate príspevky na deti (child benefit) alebo na dane (tax credit) a vaše zamestnanie skončí, potom kontaktuje Medzinárodnú linku pre prídavky na deti na tel. čísle (0044) 0845 302 1454.


Čo mám robiť, ak stratím registračnú kartu alebo registračný certifikát?


Kontaktujte Tím pre registráciu pracovníkov:


Home Office Worker Registration Team Moorfoot
Sheffield
S1 4PQ
Tel: 0114 259 6262
Email: wpcustomers@ind.gsi.gov.uk
Website: www.workingintheuk.gov.uk


Aké sú výhody registrácie v rámci Programu registrácie pracovníkov (Worker Registration Scheme)?


Akonáhle budete pracovať vo Veľkej Británii počas 12 mesiacov bez prerušenia, budete mať plnohodnotné právo na voľný pohyb osôb a už sa nebudete musieť registrovať. Môžete získať povolenie na pobyt (EEA residence permit) potvrdzujúce vaše právo na život vo Veľkej Británii podľa práva Európskej únie.


Čo sa považuje za obdobie 12 mesiacov zamestnania bez prerušenia?


Práca bez prerušenia znamená, že nesmiete byť mimo zamestnania viac ako spolu 30 dní počas 12 mesiacov. Pre doloženie 12 mesiacov zamestnania bez prerušenia budete potrebovať registračný certifikát a ďalšie doklady o vašom zamestnaní.


Môžem si zobrať voľno z práce?


Áno, ale musí to byť platená dovolenka a nie prerušenie zamestnania.


Aké sú ďalšie výhody registrácie?


Je vo vašom záujme, aby ste sa zaregistrovali ihneď ako začnete pracovať. Tým sa začne obdobie, ktoré sa počíta do celkových 12 mesiacov zamestnania bez prerušenia a ktoré vám potom poskytne plnohodnotné právo na voľný pohyb osôb a ďalšie výhody.


Váš zamestnávateľ vás nebude môcť zamestnávať viac ako jeden mesiac pokiaľ nepožiadate načas o registráciu.


Sú nejaké kvóty alebo obmedzenia pre Program registrácie pracovníkov?


Nie sú žiadne kvóty. Ľudia, ktorí nájdu prácu vo Veľkej Británii a ktorí sú sebestační, sú vo Veľkej Británii vítaní.


Musím platiť dane a príspevok na sociálne poistenie?


Dane (Tax) a príspevok na sociálne postenie (National Insurance Contributions) musíte platiť, keď váš príjem dosiahne určitú hranicu. Tieto odvody realizuje väčšinou váš zamestnávateľ a zvyčajne sú odrátané z vašej mzdy.


Ak ste pracovali vo Veľkej Británii ešte pred 1. májom a máte nejaké pochybnosti ohľadom vašich platieb daní a sociálneho poistenia za predchádzajúce obdobie, kontaktujte dôvernú linku Daňového úradu (Inland Revenue) pre dane a príspevky na tel. čísle (0044) 0845 608 6000.


Musím mať číslo sociálneho poistenia (National Insurance Number)?


Áno. Toto číslo potrebujete, aby sa zabezpečili správne odvody príspevkov na sociálne poistenie. Ak ešte nemáte číslo sociálneho poistenia, kontaktuje najbližšiu pobočku Ministerstva práca a penzií (Department for Work and Pensions office). Váš zamestnávateľ vám v tomto môže pomôcť, no zodpovednosť za získanie čísla sociálneho poistenia je na vás.


Ak ste už predtým vo Veľkej Británii pracovali, potom by ste už mali mať číslo sociálneho poistenia.


Čo v prípade, ak som samostatne zárobkovo činná osoba (self employed)?


Musíte sa ihneď zaregistrovať na daňovom úrade (Inland Revenue), na tel. čísle 0845 915 4515. Pokuta za oneskorenú registráciu je 100 libier.


O aké ďalšie zrážky môže zamestnávateľ znížiť moju výplatu?


Okrem daní a príspevku na sociálne poistenie vám môže zamestnávateľ strhnúť z platu za ubytovanie a dopravu. Zákon reguluje výšku zrážok, ktoré môžu byť strhnuté za ubytovanie.


Zamestnávateľ od vás môže žiadať, aby ste podpísali samostatnú dohodu pre tieto zrážky. Ak ste však nedostali možnosť výberu miesta, kde budete bývať, alebo služieb, ktoré budete používať, potom tieto zrážky môžu byť nezákonné. Pred podpísaním dohody požiadajte o radu Úrad poradenstva občanom (Citizens Advice Bureau).


Môže si zamestnávateľ ponechať môj pas?


Nie. Váš pas je majetkom vlády Slovenskej republiky a nik iný okrem vás nemá právo na jeho ponechanie.


Dostanem nejaké dni voľna v práci?


Ak pracujete na plný úväzok (full-time), potom máte nárok na štyri týždne platenej dovolenky za rok. Takže napríklad ak máte jednoročnú zmluvu a pracujete 5 dní do týždňa, potom máte nárok na 20 dní dovolenky. Dni dovolenky však môžu byť vrátane štátnych sviatkov, a preto si overte vo vašej pracovnej zmluve.


Ak ste nevyčerpali všetky dni dovolenky, na ktoré máte nárok, a vaše zamestnanie končí, potom vám zamestnávateľ musí zvyšné dni dovolenky preplatiť.


Ďalšie zodpovedané otázky nájdete v našej publikácii  nájdete v našej publikácii Manuál pre registráciu pracovníkov.