Poplatok za registráciu bude od prvého októbra 70 libier.

Britské ministerstvo vnútra (Home Office) zvyšuje poplatok za registráciu pracovníkov. Od 1. októbra bude poplatok za spracovanie žiadosti 70 libier.


Doteraz je poplatok za WRS registráciu 50 libier. Poplatok v tejto výške 50 libier sa bude týkať ešte všetkých žiadostí odoslaných na Home Office do 30. septembra.


Rozhodujúci je dátum odoslania žiadosti, nie podpisu žiadosti! To znamená, že ak na obálke bude pečiatka pošty s dátumom nie starším ako 30.9.2005, potom zaplatíte poplatok len 50 libier.


Žiadosti odoslané 1.10.2005 alebo neskôr musia byť sprevádzané dokladom o zaplatení poplatku vo výške 70 libier.


Poplatok za registráciu sa týka len prvej žiadosti. Ak je pracovník už raz zaregistrovaný (má registračnú kartu), potom môže podať ďalšie žiadosti o registráciu, napríklad pri zmene zamestnania, bezplatne.


Od 1. októbra bude platný nový formulár žiadosti pre registráciu.