Od zajtra platí nový formulár pre registráciu, zvyšuje sa poplatok na 70 libier a došlo k niektorým ďalším zmenám.

Ako sme už nedávno informovali, od 1.10.2005 dochádza k niektorým zmenám v programe Registrácia pracovníkov (WRS).


Najvýznamnejšou zmenou je zvýšenie poplatku za registráciu z doterajších 50 libier na 70 libier za prvú registráciu. Aj naďalej platí, že poplatok sa uhrádza len prvej registrácii ? každá ďalšia registrácia (napr. pri zmene zamestnania) je bezplatná.


Ak budete dnes alebo zajtra odosielať formulár, potom sa riaďte nasledovnými pokynmi:Rozhodujúci je dátum odoslania na pošte (podľa pečiatky).


K zmene došlo aj vo WRS formulári. Z formuláru bola vypustená sekcia o vstupe do Británie (Entry details). Takže žiadatelia o vydanie registračného certifikátu už nemusia vo formulári uvádzať, kedy prišli do Británie.


Od 1. novembra sa mení aj kontaktné telefónne číslo do kancelárie WRS. Do 30.9 je telefónne číslo 0114 259 6262 a od 1.11. to bude číslo 0114 207 6022.