Lacnejšie kurzy, ktoré vyžadujú od študentov väčšiu dobrovoľnú aktivitu pre samostatné štúdium.

V zásade sa rozlišujú dva typy kurzov.


Jednak sú to klasické kurzy s vyučovaním podľa učebníc alebo učebných materiálov, ktoré pripravujú študentov na nejaký certifikát z angličtiny a s malým počtom študentov v jednej triede (do 10-15 ľudí). Tieto typy kurzov sú kvalitnejšie, s lepšou výukou, kvalifikovanejšími učiteľmi a bezplatnými prístupom k učebným materiálom, do knižnice a na internet. Tieto kurzy sú však pomerne drahé (od 500 libier za 3 mesačný kurz alebo od 1200 libier za polročný kurz).


Druhým typom sú tzv. practice kurzy. Ide o lacnejšie kurzy, v ktorých sa väčšinou nevyučuje podľa učebnice, ale voľne podľa potreby či záujmu študentov či učiteľov. Učitelia majú väčšinou nižšiu kvalifikáciu (alebo sú to učitelia, ktorí sa pripravujú na získanie učiteľského certifikátu), v triedach býva väčší počet študentov (20-25), a v cene kurzu nebýva prístup na internet, k učebným materiálom a do školskej knižnice. Výhodou je však výrazne nižšia cena za kurz. V prípade, že sa chcete naučiť dobre po anglicky, tieto practice kurzy vyžadujú od študentov väčšiu dobrovoľnú aktivitu pre samostatné štúdium.


Kurzy môžu byť buď full-time (min. 15 hodín týždenne), alebo part-time (menej ako 15 hodín týždenne).