Vyučovací čas v priebehu dňa, začiatky kurzov počas roka. Prázdniny počas dlhodobých kurzov.

Vo väčšine škôl anglického jazyka si môžete vybrať vyučovací čas. Tradične býva vyučovanie v časoch 9.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00 alebo 18.00-21.00. 


Najlacnejšie bývajú kurzy v ranných hodinách, poobedné kurzy bývajú drahšie.


Väčšina škôl vám však (najmä v prípade practice kurzov) vybraný čas nemôže garantovať: po príchode do školy sa dozviete, ktoré časy sú voľné.


Začiatok kurzu v priebehu roka


V niektorých školách môžete začať kurz v ktorýkoľvek pondelok počas roka. Niektoré školy majú pevne stanovené dátumy možného nástupu na kurz. Niektoré školy neumožňujú začať študovať v lete (pretože vtedy ponúkajú drahé letné kurzy).


Prázdniny počas kurzov


V dĺžke kurzov sú takmer vždy zahrnuté aj prázdniny. Netýka sa to trojmesačných kurzov, v rámci ktorých nebývajú žiadne prázdniny. Pri polročnom kurze sú v dĺžke kurzu dva týždne prázdnin, pri ročnom je to jeden mesiac. Prázdniny si väčšinou môžete zvoliť ľubovoľne (potrebné je ich vopred nahlásiť).


Niektoré školy majú okrem týchto prázdnin ešte aj pevne stanovené prázdniny počas sviatkov (napríklad na Vianoce).