Čo znamená skratka TOEFL? Aké sú to certifikáty IELTS, FCE, CAE.

TOEFL Test of English as a Foreign Language
Je medzinárodne uznávaný test a je podmienkou prijatia na väčšinu univerzít alebo iné podobné inštitúcie vyššieho vzdelávania. Prípravný kurz trvá 4 až 8 týždňov.


IELTS International English Language Testing Service
Je požadovaný prevažne pre štúdium na britských univerzitách a v Austrálii. Prípravný kurz trvá 4 až 12 týždňov.


TOEIC Test of English for International Communication
Hodnotí schopnosť komunikovať v oblasti obchodu. Akceptujú ho mnohé organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Cambridgeské skúšky – sú uznávané na celom svete a ich platnosť je časovo neobmedzená. Pozostávajú z niekoľkých stupňov.


PET Preliminary English Test
Testuje orientáciu v bežných životných situáciách.


FCE First Cambridge Certificate in English
Kurz trvá 12 týždňov a jeho zvládnutie sa hodnotí ako dostatočná znalosť angličtiny. Umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí.


CAE Cambridge Advanced Examination
Je určený veľmi pokročilým študentom angličtiny a jeho cieľom je znalosť jazyka na skoro vyspelej úrovni. Postačuje ako kvalifikácia pre štúdium a zamestnanie.


CPE Cambridge Proficiency English
Je pre takmer vyspelých študentov, ktorí chcú študovať humanitné a iné odbory na anglickej univerzite. Cieľom je znalosť jazyka na vyspelej úrovni.