Skúška IELTS je najlepšia skúška z anglického jazyka aká v súčasnosti existuje. Skúšky Cambridge ESOL sú uznávané certifikáty osvedčujúce úroveň znalosti angličtiny s celoživotnou platnosťou.

Na Slovensku môžu študenti absolvovať viacero druhov skúšok z anglického jazyka. British Council ponúka skúšku IELTS a certifikáty Cambridge ESOL.


Podľa manažéra Oddelenia skúšok British Council Štefana Chamraza je skúška IELTS najlepšia skúška z anglického jazyka aká v súčasnosti existuje. Tento medzinárodne uznávaný jazykový test je vhodný pre študentov, ktorí plánujú študovať na univerzitách a iných vzdelávacích inštitúciách v anglicky hovoriacich krajinách ako Veľká Británia, Kanada, USA, Austrália a Nový Zéland. Výsledok testu IELTS určí, či je kandidát pripravený študovať v angličtine alebo pracovať v prostredí, kde je angličtina dorozumievacím jazykom.


Skúšky Cambridge ESOL sú príležitosťou získať medzinárodne uznávané certifikáty osvedčujúce úroveň znalosti angličtiny s celoživotnou platnosťou. Testujú buď všeobecnú angličtinu, alebo angličtinu potrebnú v pracovnom prostredí (Business English).


Pre účely štúdia na univerzite sú vhodné skúšky na vyšších úrovniach Všeobecného európskeho referenčného rámca vydaného Radou Európy, teda na úrovniach C1 a C2. Ide o skúšky CAE, CPE a BEC Higher, respektíve skóre 6.5 (a viac) pri skúške IELTS.


Skúšky hodnotia všetky štyri jazykové zručnosti: schopnosť porozumieť prečítanému textu, písanie, schopnosť porozumieť počutému textu a verbálny prejav.


Ceny za certifikáty na úrovni C1 a C2 sa pohybujú od 5400 do 5600 korún.


Viac o skúskach IELTS nájdete na stránke www.ielts.org; informácie o Cambridge ESOL na webe www.cambridgeesol.org.