Podrobnejšie informácie o tom, aké doklady môžete použiť pre Proof of Address a Proof of Identity.

Pre otvorenie účtu v anglickej banke, musíte podľa zákona proti praniu špinavých peňazí, predložiť dva typy dokladov na overenie vašej identity – doklad o vašom mene (Proof of Name) a doklad o vašej adrese (Proof of Address).


Proof of Identity


Ako doklad o vašom mene bude stačiť niektorý z nasledujúcich dokumentov: • pas,
 • občiansky preukaz,
 • britský alebo medzinárodný vodičský preukaz,
 • britský zbrojný pas,
 • stavbársky certifikát C1S4 alebo preukaz C1S6 (vydaný britský daňovým úradom ? Home Office),
 • knižka socálných príspevkov (ako nezamestnaný alebo dôchodca) alebo originál potvrdenia z úradu práce (Job Centre Plus) alebo dôchodkového úradu (The Pension Service),
 • potvrdenie o daňovom čísle (Tax Code Notification) z daňového úradu (Inland Revenue),
 • platné povolenie na pobyt (Residence Permit), vydané ministerstvom vnútra (Home Office) občanom EÚ,
 • ?modrý? vodičský preukaz pre znevýhodnených šoférov,
 • rodný list (britský).

Proof of Address


Na potvrdenie adresy potrebujete niektorý z nasledujúcich dokladov: • britský vodičský preukaz (na ktorom je uvedená adresa),
 • potvrdenie o vedení účtu alebo výpis z účtu v inej banke, na ktorom je uvedená adresa; môže byť aj výpis z kreditnej karty,
 • aktuálny účet za miestnu daň (Council Tax),
 • aktuálna zmluva o prenájme bytu z miestnej samosprávy (ak máte byt prenajatý od mesta),
 • nejaký aktuálny účet (Utility Bill) ? napr. za elektriku, plyn, telefón, prípadne potvrdenie od dodávateľa vody, plynu a pod. o tom, že ste im zaplatili za služby vopred (na všetkom musí byť vaša adresa),
 • aktuálny výpis z vášho hypotekárneho účtu,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu (TV licence). Pre potvrdenie mena a adresy musíte predložiť originálny dokumentov.

Nemôžete použiť ten istý dokument aj pre potvrdenie mena aj adresy, t.z. že musíte mať aspoň dva rôzne dokumenty, každý z inej vyššie spomínanej kategórie.