Otvorenie účtu v banke je dlhodobým problémom všetkých cudzincov v Británii. HSBC ponúka bankový účet, ktorý si otvoríte jednoducho len s cestovným pasom. Na rozdiel od bežných účtov je tento spoplatňovaný.

Otvoriť si bankový účet v Anglicku bolo pre čerstvo pricestovaného cudzinca pomerne ťažké. Tejto téme sme v rubrike Financie v UK venovali štyri samostatné články („Ako si otvoriť účet v anglickej banke I.-IV.“).


Anglická banka HSBC nedávno zaviedla nový typ bankového účtu, ktorý je určený najmä cudzincom, ktorí sú v Británii buď príliš krátko alebo z nejakého iného dôvodu nemôžu či nevedia získať Proof of Address pre otvorenie účtu v banke.


Nový typ účtu sa volá Passport Account a výnimočný je tým, že na jeho otvorenie nepotrebujete doklad o adrese (spomínaný Proof of Address), ale stačí Vám len Váš pas.


K účtu dostanete medzinárodnú platobnú kartu, možnosť zriadenia trvalých príkazov, internet banking, štvrťročný výpis z účtu.


Tento účet je však na rozdiel od ostatných bežných účtov, ktoré ponúkajú britské banky, spoplatňovaný. Buď pri otvorení účtu zaplatíte jednorazový poplatok 50 libier, alebo si banka bude z Vášho účtu mesačne strhávať 5 libier za jeho vedenie.


Druhou nevýhodou Passport Account je 12-mesačná viazanosť, čiže zrušiť účet môžete až po jednom roku. Z toho logicky vyplýva, že sa viac oplatí uhradiť jednorazový poplatok 50 libier (50 libier je menej ako 12 x 5 libier za mesačné vedenie účtu).


Viac informácii nájdete na stránke HSBC o Pasport Account, kde tiež môžete požiadať o otvorenie účtu online.