Dopyt Írska po pracovnej sile z nových členských krajín Európskej únie narastá, v priebehu nasledujúcich piatich rokov potrebuje Írsko 50 tis. až 60 tis. nových imigrujúcich pracovníkov ročne.V súčasnosti pracuje v Írsku takmer 10 tis. Slovákov a dopyt z írskej strany po pracovných silách zo SR stále narastá.

“Keďže Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá, že írska ekonomika bude v priebehu nasledujúcich piatich rokov rásť tempom 5 % ročne a krajina registruje nezamestnanosť menej ako 4 %, potrebujeme 50 tis. až 60 tis. nových imigrujúcich pracovníkov ročne,” uviedol na stredajšej tlačovej konferencii výkonný riaditeľ írskej personálnej agentúry allskills Vincent Callan.


Podľa neho majú pracovníci z Slovenska veľmi dobrú kvalifikáciu, dostačujúce osvedčenia a dobrú pracovnú disciplínu a preto sú s nimi zamestnávatelia z Írska spokojní.


“Spoločnosť Google otvorila v Dubline pobočku a potrebuje zamestnať zhruba 700 odborníkov z IT oblasti, pričom americká firma AMGEN investovala v Írsku zhruba 1,5 mld. USD do farmaceutického závodu a taktiež plánuje zamestnať stovky pracovníkov,” povedal Callan.


Podľa Callana pokladajú írski podnikatelia Slovensko, ČR a Poľsko za zdroj novej kvalifikovanej pracovnej sily. “Írsko sa stalo prvou krajinou spomedzi krajín Európskej únie, ktorá otvorila svoje hranice občanom nových členských krajín únie bez časových alebo iných obmedzení,” dodal Callan.


Ako ďalej uviedol, podľa centrálneho štatistického úradu vzrástla miera zamestnanosti v Írsku za minulý rok o 87 tis. ľudí, čo predstavuje 4,7 %. V roku 2004 vzrástla o 3 %. Prevažná časť pracovných miest bola vytvorená v sektore stavebníctva, maloobchodu a pohostinstva. “Podľa odhadov tvoria zahraniční pracovníci v Írsku takmer 9 % celkovej pracovnej sily,” skonštatoval Callan.


Celý článok nájdete na stránke eTrend.