V Anglicku platí od 1. júla zákaz fajčenia na pracoviskách a ostatných verejných uzavretých priestoroch. V anglickom pube si už cigaretu nezapálite.

Od 1. júla platí v Anglicku zákaz fajčenia na uzavretých verejných miestach.


Podobný zákon už dávnejšie platí v Škótsku, Anglicku aj Severnom Írsku.


Tomu, kto poruší zákaz fajčenia, hrozí pokuta 50 libier. Ak ju vinník zaplatí do 15 dní, môže byť pokuta znížená na 30 libier. Naopak, ak pokutu bude musieť od vinníka vymáhať súd, môže vzrásť až na 200 libier.


Zákaz fajčenia platí na všetkých uzavretých verejných miestach. To znamená napríklad pracoviská, krčmy, kiná, kancelárie, továrne, verejná doprava a pod. Zákaz platí aj v súkromných kluboch. Zákon platí od 1. júla 2007.


Odborníci očakávajú, že zavedenie zákazu bude mať pozitívny vplyv na zdravie spoločnosti a zároveň neobmedzí obrat reštaurácií, kaviarní a krčiem.


Kde je možné legálne fajčiť?


Bez rizika pokuty si fajčiari môžu vychutnať cigaretu kdekoľvek na otvorených priestranstvách (t.j. napr. na ulici) alebo doma.