Časový posun medzi Anglickom a Slovenskom je jedna hodina. Ak cestujete do Londýna lietadlom, nezabudnite, že prílet je uvedený v miestnom, teda londýnskom čase.

Anglicko sa nachádza na nultom poludníku, od ktorého sa odpočítavajú časové pásma. Slovensko leží už v inom časovom pásme a preto máme vždy o hodinu viacej než Angličania. Takže ak je v Londýne 8 hodín ráno, v Bratislave je 9 hodín. Časový rozdiel je počas celého roka rovnaký, pretože aj v Anglicku majú zimný a letný čas.


Ak cestujete do Anglicka letecky, tak vedzte, že čas príletu sa udáva vždy v miestnom čase, teda v londýnskom čase. To znamená, že ak je odlet z Bratislavy 6:50 a prílet do Londýna 8:10, údaje sú uvedené v bratislavskom a londýnskom čase. Takže sa nenechajte zmýliť – cesta lietadlom trvá približne dve hodiny a nie jednu hodinu.


V Británii sa podobne ako v Amerika používa 12 hodinový systém. To znamená, že 7 hodín ráno sa uvádza ako 7AM a päť hodín poobede zase ako 5PM. Skratky AM a PM pochádzajú z latinčiny: AM znamená ante meridiem (predpoludním) a post meridiem (populdní).