Kde na bohoslužby v slovenskom jazyku…Pozývame Vás na ekumeické bohoslužby v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutočnia túto nedeľu 19.10.2008 o 16:00 v Bloomsbury Central Baptist Church, Shaftesbury Avenue, London WC2H 8EP. Po bohoslužbách bude neformálne stretnutie pri káve, či čaji. Vítaní sú všetci bez ohľadu na príslušnosť/nepríslušnosť ku cirkvi.
Tešíme sa na stretnutie.