13 miliónov kníh, 920 tisíc časopisov a novín, 57 miliónov patentov, 3 milióny zvukových nahrávok. Jedna z najväčších knižníc sveta.

Otvorené: pondelok, streda – piatok 9:30-18.00, utorok 9.30-20.00, sobota 9.30-17.00, nedeľa 11.00-17.00. Vstupné: zdarma. Metro: King’s Cross alebo Euston. Web: www.bl.uk


Britská knižnica sa nachádza na rušnej londýnskej ulici Euston Road. Pre verejnosť bola otvorená v roku 1998. V tom čase bola najdrahšou verejnou budovou v Británii.


Patrí medzi najväčšie knižnice na svete, v jej zbierke sa nachádza viac ako 150 milónov artefaktov vo všetkých svetových jazykoch – knihy, časopisy, noviny, zvukové nahrávky, patenty, mapy, známky, kresby… Len počet kníh dosahuje úctyhodné číslo 25 miliónov. Každoročne pribudne do knižnice viac ako 3 milióny položiek.


Prakticky celá budova je prístupná pre verejnosť (s výnimkou čitární, tie sú prístupné len zaregistrovaným čitateľom).


Po vstupe naľavo od vchodu nájdete tri verejné výstavné galérie, rovno oproti vchodu je niekoľkoposchodová veža so sklenenými stenami, v ktorej je umiestnená King’s Library – zbierka kníh, ktoré zozbieral kráľ Juraj III. Po boku King’s Library sa nachádza filatelistická zbierka.


Prvou z troch galérií je John Ritblat Gallery, kde vystavená zbierka starých rukopisov, máp, dokumentov a iných cenných kníh. V Pearson Gallery of Living Words je nainštalovaná náučná výstava, kde si môžete vo vybranom priestore prezerať vybrané knihy pre dospelých i pre deti. Workshop of Words, Sounds and Images je praktická výstava pre širšiu verejnosť, kde si môžete graficky navrhnúť svoju vlastnú publikáciu.