Ako správne napísať adresu na list do Veľkej Británie.

Pri písaní britskej adresy by ste mali dodržiavať zaužívané pravidlá, pretože sa inak môže stať, že vaša odoslaná zásielka sa vám vráti späť.


Čísla domu sa píšu pred názov ulice, mesto sa píše VEĽKÝMI PÍSMENAMI a PSČ (?postcode?) sa píše nakoniec.


Ak špecifikujete štvrť či časť mesta, uveďte to o riadok vyššie pred mesto.


Príklad:

Mr. John Smith
74 Alfred Road
North Acton
LONDON
NW3 6PN

Pokiaľ neviete presné alebo správne poštové smerovacie číslo (Postcode), potom si ho overte buď na pošte, alebo na webovskej stránke Royal Mail – služba Postcode/Address Finder.