Ako v Anglicku funguje doručovanie pošty. Čo ak vás poštár nezastihne doma. Čo urobiť s cudzou poštou vo vašej schránke.

Pokiaľ vás poštár nezastihne doma so zásielkou vyžadujúcou váš podpis alebo platbu, potom vám nechá v schránke lístok. Ten vám nechá aj v prípade väčšieho balíka či zásielky, ktorá sa nezmestila do schránky. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pobočke pošty, ktorej adresa je uvedená na lístku. Prípadne môžete prostredníctvom tohto lístka požiadať poštu, aby:  • doručila zásielku znova v čase, ktorý si zvolíte,

  • vydali zásielka inej osobe, ktorú poveríte jej prevzatím,

  • vám doručila zásielku na inú adresu.

Miesta, kde sa vydávajú zásielky, nie sú zhodné s poštami. Väčšinou ide o malé kancelárie na strediskách pošty (?Letter Delivery Office), takže môžete mať trocha problém s ich nájdením. Adresa však bude presne uvedená na lístku, ktorý vám poštár nechá. Pozrite si dobre na lístku otváracie hodiny, pretože niektoré bývajú otvorené len ráno (napr. od ôsmej do jedenástej naobed). Budete potrebovať doklad o adrese, na ktorom musí byť adresa zhodná s adresou, na ktorú bola odoslaná zásielka. Poštu vám budú držať tri týždne (okrem pošty odoslanej ako ?Recorded delivery?, ktorú si môžete vyzdvihnúť najneskôr do týždňa).


Ak sa presťahujete, potom môžete využiť službu presmerovania pošty. Za poplatok ₤6.45 na mesiac (alebo £14.05 na tri mesiace, či £32.40 na celý rok) vám bude pošta chodiť na ľubovoľnú inú adresu v Británii. Za dvojnásobný poplatok vám budú poštu preposielať aj na Slovensko. 


Ak vám bola do domovej či bytovej schránky doručená pošta, ktorá vám nepatrí, nesmiete ju podľa britského zákona zahodiť, pretože je to nelegálne! Máte zo zákona dve možnosti: ak poznáte správnu adresu, potom starú preškrtnite a napíšte vedľa nej novú a obálku bez nalepenia novej poštovej známky vhoďte do ktorejkoľvek poštovej schránky. Ak nepoznáte správnu adresu osoby, ktorej je zásielka určená, potom musíte adresu na obálke prečiarknuť a uviesť ?Address Unknow? (adresát neznámy) a vhodiť ju do poštovej schránky (bez novej známky).