Čo je to depozit na nájomné, v akej výške sa vyžaduje a koľko libier by ste si mali pripraviť.

Najväčší háčik býva v zálohe. Takmer všade musíte zaplatiť na úvod zálohu (deposit), ktorá býva vo výške dvojtýždňového alebo mesačného nájomného, niekde aj viacej. Táto záloha vám bude vrátená, keď budete z bytu či domu odchádzať (ak ho nezničíte a zaplatíte všetky pozdĺžnosti).


Ak teda hľadáte bývanie, najvhodnejšie je samozrejme také, kde musíte zložiť čo najmenší depozit, ideálne na jeden týždeň dopredu a kde sa platí na čo najkratšie obdobie dopredu. Ak totiž musíte zaplatiť povedzme nájomné na mesiac dopredu vo výške 300 libier a mesačný depozit ďalších 300 libier a vašu výplatu budete dostávať mesačne, potom musíte mať pripravených 900 libier len na nájomné (pretože ďalších 300 libier budete musieť zaplatiť na ďalší mesiac dopredu ešte predtým ako dostanete výplatu).


Maximálna výška depozitu je podľa britského zákona vo výške dvojmesačného nájomného.