Monarchia je najstaršou britskou vládnou inštitúciou. Kráľovná je hlavou iných štátov, ktoré sú združené v Spoločenstve národov, Commonwealth.

Britská monarchia


Monarchia je najstaršou britskou vládnou inštitúciou. Kráľovná Alžbeta je priamym potomkom kráľa Egberta, ktorý zjednotil Anglicko v čase svojej vlády v roku 829 n.l. K jedinému prerušeniu monarchie došlo v období vzniku republiky v čase 1649-1660.


Hlava štátu


Dnes nie je kráľovná len hlavou štátu, ale aj významným symbolom národnej jednoty. Titul kráľovnej na území Británie znie: Kráľovná Alžbeta II, z božej vôle kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ďalších oblastí a teritórií, hlava britského spoločenstva a ochrankyňa viery. V oblastiach Normandských ostrovov a na ostrove Man je kráľovná zastúpená poručníkom – guvernérom.


Spoločenstvo národov – Commonwealth


Aj keď sídlo monarchie je na území Británie, kráľovná je tiež hlavou štátov v niekoľkých krajinách Commonwealthu – spoločenstva národov.


Commonwealth of Nations – Spoločenstvo národov – je voľné združenie Veľkej Británie a jej bývalých domínií a kolónií. Do roku 1931 sa toto spoločenstvo nazývalo Britské impérium, v rokoch 1931-1947 Britské spoločenstvo národov. Dnes je členom spoločenstva 53 samostatných krajín a ďalej závislé územia a teritória pod správou Veľkej Británie, Austrálie a Nového Zélandu.


Na každom území je kráľovná reprezentovaná generálnym guvernérom, menovaným kráľovnou po rokovaní s príslušnou krajinou, nezávisle na britskej vláde. V každom jednotlivom prípade forma kráľovského titulu odlišuje. Ostatné štáty britskej monarchie sú buď republikou alebo nezávislou monarchiou. Na území teritórií závislých na Británii je kráľovná zvyčajne zastúpená guvernérmi.