Oficiálnym náboženstvom Veľkej Británie je kresťanstvo reprezentované anglikánskou cirkvou. Približne 23% populácie sa nehlási k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu.

Oficiálnym náboženstvom Veľkej Británie je kresťanstvo reprezentované anglikánskou cirkvou. Stúpenci tejto vetvy kresťanstva sú známi ako protestanti a tvoria väčšinu populácie, aj keď katolícka cirkev má v Británii tiež silné zastúpenie. Kresťania tvoria prevažnú časť obyvateľstva (71%), no v multináboženskej Británií sa praktizujú všetky ďalšie náboženstvá vrátane budhizmu, hinduizmu, judaizmu a islamu. Približne 23% populácie sa nehlási k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu.


Katolícka Británia


Pred nástupom kráľa Henrich VIII na trón bola Británia rímsko-katolíckou krajinou, ktorá v náboženských záležitostiach podliehala Vatikánu v Ríme. V roku 1533, potom čo Vatikán odmietol dať anglickému kráľovi súhlas na rozvod s jeho prvou ženou, založil kráľ Henrich VIII anglikánsku cirkev.


Vývoj anglikánskej cirkvi


Kráľ Henrich túžil po mužskom nasledovníkovi trónu. Jeho prvá žena ho však do tej doby obdarovala len deťmi ženského pohlavia. V momente, keď mu Vatikán nedovolil rozvod, rozhodol sa rozhorčený kráľ Henrich založiť vlastnú cirkev – anglikánsku cirkev – a sám seba menoval jej hlavou.


Anglikánska cirkev dnes


Katolíctvo prežilo menšiu obnovu v období vlády kráľovnej Márie (1553), ale anglikánska cirkev bola znovu obnovená s príchodom kráľovnej Alžbety na trón v roku 1558. Od tohto roku je anglikánska cirkev nepretržite oficiálnym náboženstvom Británie. V dnešnej dobe musí každý britský panovník prisahať, že bude udržiavať a chrániť anglikánsku vieru a očakáva sa, že vstúpi do manželstva s osobou protestantskej viery.