Na čo je dobrý európsky zdravotný preukaz a kde ho získate.

Pokiaľ ste zamestnaný vo Veľkej Británii a máte naďalej trvalý pobyt na Slovensku, potom môžete v Slovenskej zdravotnej poisťovni požidať o vydanie Európskeho zdravotného preukazu.


Nárok na tento preukaz majú občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí pracujú a sú poistení v ktorejkoľvek inej členskej krajine EÚ. Majú tak nárok na plnú zdravotnú starostlivosť nielen v členskej krajine únie, kde pracujú a sú poistení, ale na základe modrého preukazu EÚ aj na Slovensku. A to nielen oni, ale aj ich nezaopatrení rodinní príslušníci.


Vďaka novému preukazu EÚ takýto poistenci a ich nezaopatrení rodinní príslušníci získajú možnosť využívať zdravotnícke služby v plnom rozsahu nielen v krajine, kde pracujú a platia si poistné, ale aj na Slovensku, kde majú trvalý pobyt a kde si už nemusia platiť žiadne odvody na zdravotné poistenie.


Tento preukaz získate vo svojej slovenskej zdravotnej poisťovni, zadarmo.


Europreukazy si však nemýľte s formulármi ktoré občanom umožnia dostať v prípade potreby zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ za rovnakých podmienok, ako obyvatelia príslušnej krajiny.