Základné informácie o Veľkej Británii

Pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nejčastěji používá
zkrácený název Velká Británie. Jedná se o ostrovní stát, který se nachází na
ostrově Velká Británie a na severní části ostrova Irsko.

Ostrov Velkou Británii odděluje od Evropy 34-240km široký průliv La Manche.
La Manche se nachází v Doverské úžině, kde se v nejuzším bodě nalézá spojení
Anglie se zbytkem Evropy. Spojení mezi Anglií a Francií zajišťuje trajektová
doprava z anglického města Dover do Francouzského města Calais, ale můžete se přepravit také rychlovlakem v Eurotunelu pod tímto průlivem.

Hlavním městem Velké Británie je Londýn, který se svými 8,8 milióny obyvatel
(podle průzkumu z roku 2017) patří s spolu s Tokiem, Paříží a New Yorkem mezi
nejdůležitější města světa. Najdeme zde jedno z největších obchodních center na
světě.

Velká Británie je parlamentní monarchie, která vznikla sloučením 4 zemí- Anglie,
Skotska, Walesu a Severního Irska. Pod Spojené království spadá také 14
zámořských území, které jsou pozůstatkem Britské říše. Parlamentní monarchie
vykonává moc jménem panovníka (který má veškerou moc), aktuálně královny
Alžběty II.

Spojené království je členem Společenství národů (volné sdružení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých kolonií), Rady
bezpečnosti OSN (orgán odpovědný za zajištění světového míru, mezinárodní
bezpečnosti a řešení konfliktů), také je jadernou velmocí a členem skupiny G8
(sdružení nejvyspělejších států světa).

Úředními jazyky jsou angličtina, skotština, ulsterská skotština, velština,
kornština, skotská gaelština a irština.

Měna je libra šterlinků (GBP)

Počet obyvatel je 66 040 229 (z roku 2017), což řadí Spojené království na 22.
místo v celosvětovém žebříčku.