Prvýkrát v UK, Velká Británie
londyn.sk

Správně napsaný životopis a průvodní dopis v Británii otevírá dveře agentur a firem. Lidé z jiných zemí si to však často neuvědomují.

Po práci v personální agentuře se Kateřina Furlong rozhodla věnovat právě této oblasti.

Jaké jsou největší chyby, které se pravidelně objevují v životopisech, které jsou napsány nerodilým mluvčím ?

Ve většině CV, které se mi dostaly do ruky, byl zřejmý přesný překlad z češtiny či slovenštiny. Některé životopisy vypadají zdánlivě dobře, správný spelling, ale je okamžitě zřejmé, že není napsáno rodilým mluvčím, a působí „clumsy“. Největší chyby se vyskytují v „ Personal Profile“, který buď zcela chybí nebo nezdůrazňuje podstatu očekávané práce. Většinou je i zřejmé použití vzoru a prázdných frází, které nevystihují osobnost pisatele. Často životopis nemá správnou „marketingovou“ formu, tj. zaujmout, vyniknout, přesvědčit, že právě tento kandidát je ten pravý a bude pozván na pohovor.

Jaký je rozdíl mezi životopisem použivaným v Čechách a na Slovensku a britským CV?

Zásadní rozdíl je v tom, že v Čechách a na Slovensku jsou více tolerovány nesprávné anglické formulace a gramatické chyby v anglickém životopise. Nejsou tak vysoké požadavky na strukturu a především na „osobnostní profil“ v CV. To neplatí pro nadnárodní firmy, kde se již požaduje velmi kvalitní životopis, především na vyšší pozice. Asi největší rozdíl je v důležitosti průvodního dopisu „cover letteru“, který je často v Čechách pouze formalita, kdežto v UK je to nedílná součást aplikace, která mnohdy rozhoduje. Průvodní dopis má vystihnout motivace a předpoklady uchazeče, které ho odliší od ostatních zájemců o stejnou pozici se srovnatelnými zkušenostmi.

Co mají společného ?

Společné všem životopisům a motivačním dopisům je, že musí být napsány bezchybně, zajímavě – musí přesně odrážet zkušenosti a motivace na danou pozici. Každá pozice a firma má jiné požadavky, a proto je třeba životopis a hlavně průvodní dopis vždy správně přizpůsobit, aby zaujal. Toto je asi nejsložitější část pro zahraniční uchazeče o práci ve Velké Británii.

Existuje přesný recept, jak napsat správné CV?

Správny recept neexistuje. Ačkoliv jak jsem již zmínila výše, britský pracovní trh má svá pravidla. V této době, kdy roste konkurence rodilých mluvčích, je rozhodující, aby CV a průvodní dopis byly napsány naprosto bezchybně po stránce gramatické a obsahové.

Kdy se „promíjí“ CV s drobnými chybami v angličtině ?

Firmy v UK, které inzerují pozice vyžadující češtinu či slovenštinu mohou tolerovat nedostatky v angličtine, protože předpokládají, že jim bude psát „cizinec“ a že angličtina nemusí být perfektní. Přesto samozřejmě v konkurenci vynikne bezchybné CV.

Co vás nejvíce překvapilo při práci s českými a slovenskými klienty ?

Nejvíce mě překvapilo, že lidé nepřikládali význam životopisu a přišli, až když několik měsíců neúspěšně rozesílali CV. Přesto si stále někteří mysleli, že jejich životopis je správný. Často až po osobním setkání a ukázce „upraveného“ CV uvěřili a viděli na vlastní oči obrovský rozdíl. Pochopili, že zaměstnavatel okamžitě odhalí chyby a životopis může být vyřazen. Samozřejmě, že správný životopis otevře dveře agenturám a zaměstnavatelům, ale pak je důležité se správně prezentovat a „prodat“ své schopnosti, ale to již je samostatná kapitola…

Jak vznikla myšlenka založit CV poradnu pro Čechy a Slováky hledající práci v UK ?

Tento nápad jsem získala při práci v personální agentuře v Londýně, kde jsem často vedla pohovory s českými a slovenskými uchazeči o práci v UK. Často nevěděli, jak se orientovat na britském pracovním trhu, kde registrovat CV, jak jednat s agenturami… Někteří měli výbornou praxi v Čechách nebo na Slovensku a VŠ vzdělání a přesto naráželi na neuznání předchozích zkušeností a dostávali nabídky juniorských pozic.

www.anglicky-zivotopis.com

 

Related Post