Váš sprievodca
aj poradca v UK

Londýn v číslach

Dĺžka tratí metra v km
Miliónov obyvateľov
Rozloha v km2
Měststkých obvodov